شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰, ۱۲:۱۹
 
ابزار
            

کاهش گازهای گلخانه ایکاهش گازهای گلخانه ای و تولید آب شیرین و نمک

بکارگیری AHP در تعیین عوامل موثر در استاندارد آلودگی نیروگاه‌هابکارگیری AHP در تعیین عوامل موثر در استاندارد آلودگی نیروگاه‌ها
های نیروگاه حرارتی blow-off طراحی و اجرای راهکار کنترل آلودگی صوتی

 راهکار کنترل آلودگی صوتی

 
بررسی عملکردترکیبات شیمیایی سولفات فرو،کلرورفریک وهیپوکلریت کلسیمبررسی عملکردترکیبات شیمیایی سولفات فرو،کلرورفریک وهیپوکلریت کلسیم 
 
جداسازی دی اکسید کربن از گازهای خروجی دودکش نیروگاههاجداسازی دی اکسید کربن از گازهای خروجی دودکش نیروگاهها
اولویتبندی نیروگاههای حرارتی کشور برای نصب سیستم بازیافت دی اکسید کربناولویت بندی نیروگاههای حرارتی کشور برای نصب سیستم بازیافت دی اکسید کربن
 
تنظیم نسبت سوخت و هوا در نیروگاه پتروشیمی اصفهانتنظیم نسبت سوخت و هوا در نیروگاه پتروشیمی اصفهان
 
پروژه تثبیت، جامد سازی و بی خطرسازی فلزات سنگین در زائدات جامد نیروگاهیپروژه تثبیت، جامد سازی و بی خطرسازی فلزات سنگین در زائدات جامد نیروگاهی
 
کاهش اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه گازیکاهش اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه گازی
 
 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) می‌باشد.